Multimedia Security and Forensics (MSF) Technical Committee

Chair


Xiangui Kang (Dec/2018), Sun Yat-Sen University (China)
WEB: http://sdcs.sysu.edu.cn/content/2464Vice-Chair

 • Minoru Kuribayashi (Dec/2018), Okayama University (Japan)

Secretary

 • Jiantao Zhou (Dec/2018), University of Macau (China)

Past-Chair

 • Isao Echizen (Dec/2018), National Institute of Informatics (Japan)

Members

 • Charith Abhayaratne (Dec/2019), University of Sheffield, (UK)
 • Zhongmin Cai (Dec/2018), Xi'an Jiaotong University (China)
 • Ee-Chien Chang (Dec/2018), National University of Singapore (Singapore)
 • Lei Chen (Dec/2020), Georgia Southern University (USA)
 • Jing Dong (Dec/2020), Chinese Academy of Science (China)
 • Law Ngai Fong (Dec/2018), Hong Kong Polytechnic University (China)
 • Anthony T.S. Ho (Dec/2018), University of Surrey (UK)
 • Hsiang-Cheh Huang (Dec/2018), National University of Kaohsiung (Taiwan)
 • Jiwu Huang (Dec/2018), Shenzhen University (China)
 • Koichi Ito (Dec/2018), Tohoku University (Japan)
 • Hitoshi Kiya (Dec/2018), Tokyo Metropolitan University (Japan)
 • Yuhong Liu (Dec/2019), Santa Clara University (USA)
 • Tetsushi Ohki (Dec/2019), Shizuoka University (Japan)
 • Mehul S. Raval (Dec/2019), Ahmedabad University (India)
 • Yanzhen Ren (Dec/2018), Wuhan University (China)
 • Aruna Seneviratne (Dec/2019), UNSW Sydney (Australia)
 • Yuji Suga (Dec/2019), IIJ (Japan)
 • Tanfeng Sun (Dec/2018), Shanghai Jiao Tong University (China)
 • Xiaoyan Sun (Dec/2020), California State University, Sacramento (USA)
 • Shilin Wang (Dec/2018), Shanghai Jiao Tong University (China)
 • Kok Sheik Wong (Dec/2018), Monash University (Malaysia)
 • Shijun Xiang (Dec/2018), Jinan University (China)
 • Liao Xin (Dec/2020), Hunan University (China)
 • Junichi Yamagishi (Dec/2018), National Institute of Informatics (Japan)
 • Zhiyi Yu (Dec/2018), Sun Yat-Sen University (China)
 • Hao Yue (Dec/2020), San Francisco State University (USA)

Advisory board

 • Alex C. Kot (Dec/2018), Nanyang Technology University (Singapore)
 • C.-C. Jay Kuo (Dec/2018), University of Southern California (USA)
 • Yun Q. Shi (Dec/2018), New Jersey Institute of Technology (USA)
 • Min Wu (Dec/2018), University of Maryland (USA)

My APSIPA Join Us Membership Renewal