Speech, Language, and Audio (SLA) Technical Committee

Chair


Woon-Seng Gan (2017-2018) (Dec/2019**), Nanyang Technological University (Singapore)
WEB: http://www3.ntu.edu.sg/home/ewsgan/Vice-Chair

 • Dong Wang (2017-2018) (Dec/2019**), Tsinghua University (China)

Secretary

 • Chuang Shi (2017-2018)(Dec/2019*), University of Electronic Science and Technology of China (China)

Past-Chair

 • Changchun Bao (Dec/2017**), Beijing University of Technology (China)

Members

 • Askar Hamdulla (Dec/2019**), Xinjiang University of China (China)
 • Atsunori Ogawa (Dec/2019*), NTT (Japan)
 • Berlin Chen (Dec/2019*), National Taiwan Normal University (Taiwan)
 • Bin Ma (Dec/2017*), Institute for Infocomm Research (Singapore)
 • Chia-Ping Chen (Dec/2019*), National Sun Yat-Sen University (Taiwan)
 • Christian Ritz (Dec/2017*), University of Wollongong (Australia)
 • Eliathamby Ambikairajah (Dec/2017**), University of New South Wales (Australia)
 • Gaoyan Zhang (Dec/2019*), Tianjin University (China)
 • Hiroshi Saruwatari (Dec/2019*), University of Tokyo (Japan)
 • Hong Kook Kim (Dec/2019*), Gwangju Institute of Science and Technology (Korea)
 • Jianguo Wei (Dec/2019*), Tianjin University (China)
 • JianJun He (Dec/2019*), Maxim (Sigapore)
 • Jianwu Dang (Dec/2017**), Tianjin University (China)
 • Ji-Hwan Kim (Dec/2019*), Sogang University (Korea)
 • Jiqing Han (Dec/2019*), University of Haerbin (China)
 • Jun Du (Dec/2019*), University of Science and Technology (China)
 • Koichi Shinoda (Dec/2019**), Tokyo Institute of Technology (Japan)
 • Kong Aik Lee (Dec/2019*), Institute for Infocomm Research (Singapore)
 • Lei Xie (Dec/2017**), Northwestern Polytech University (China)
 • Liang Vincent Wang (Dec/2019*), DTS (Sigapore)
 • Lim Boon Pang (Dec/2019*), Institute for Infocomm Research (Singapore)
 • Lin-shan Lee (Dec/2017**), National Taiwan University (Taiwan)
 • Longbiao Wang (Dec/2019*), Tianjin University (China)
 • Luong Chi Mai (Dec/2017**), Vietnamese Academy of Science and Technology (Vietnam)
 • Maoshen Jia (Dec/2019*), Beijing University of Technology (China)
 • Masashi Unoki (Dec/2019*), Japan Advanced Institute of Science and Technology (Japan)
 • Ming Li (Dec/2019*), Sun Yat-Sen University (China)
 • Norihide Kitaoka (Dec/2019*),Tokushima University (Japan)
 • Qin Jin (Dec/2017*), Renmin University of China (China)
 • Rongshan Yu (Dec/2019**), Institute for Infocomm Research (Singapore)
 • Shinji Watanabe (Dec/2019**), Mitsubishi Electric Research Laboratories (USA)
 • Srinivasan Umesh (Dec/2019**), Indian Institute of Technology-Madras (India)
 • Vu Hai Quan (Dec/2017**), Vietnam National Univ. (Vietnam)
 • Weibin Zhu (Dec/2019*), Beijing Jiaotong University (China)
 • Wutiwiwatchai Chai (Dec/2017**), NECTEC (Thailand)
 • Xiong Xiao (Dec/2019*), Nanyang Technological University (Singapore)
 • Yoshinobu Kajikawa (Dec/2017*), Kansai University (Japan)
 • Yu Tsao (Dec/2019*), Academia Sinica (Taiwan)
 • Zhanyu Ma (Dec/2019*), Beijing University of Posts and Telecommunications (China)


*First-term member
**Second-term member