apsipa2013


Advisory Committee

Chairs

Sadaoki Furui
Tokyo Institute of Technology, Japan
Biing-Hwang (Fred) Juang
Georigia Institute of Technology, USA
Li Deng
Microsoft Research, USA

Wan-Chi Siu
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
C.C. Jay Kuo
University of Southern California, USA
 

 

Members

Yoshikazu Miyanaga
Hokkaido University, Japan
H. Y. Mark Liao
Academia Sinica, Taiwan
H. M. Hang
National Chiao-Tung University, Taiwan
Antonio Ortega
University of Southern California, USA
Tat-Seng Chua
National University of Singapore, Singapore

Soo-Chang Pei
National Taiwan University, Taiwan
Liang-Gee Chen
National Taiwan University, Taiwan
Thomas Fang Zheng
Tsinghua University, Beijing, China
Shih-Fu Chang
Columbia University, USA 

Organizing committee

Honorary Co-Chairs

Hung-Dun Yang
National Sun Yat-sen University, Taiwan
Samuel K.C. Chang
Chung Yuan Christian University, Taiwan

K. J. Ray Liu
University of Maryland, USA


 

General Co-Chairs

Chung-Nan Lee
National Sun Yat-sen University, Taiwan
Chung-Hsien Wu
National Cheng Kung University, Taiwan

Kiyoharu Aizawa
University of Tokyo, Japan


 

Technical Program Co-Chairs

Wei-Ying Ma
Microsoft Asia, China
Tatsuya Kawahara
Kyoto University, Japan
Hsin-Min Wang
Academia Sinica, Taiwan
Mrityunjoy Chakraborty
Indian Institue of Technology, India
Mohan Kankanhalli
National University of Singapore, Singapore
Yo-Sung Ho
Gwangju Institute of Science and Technology, Korea

Jin-Jang Leou
National Chung-Cheng University, Taiwan
Takeshi Ikenaga
Waseda University, Japan(SPS)
Hitoshi Kiya
Tokyo Metropolitan University, Japan
Yodchanan Wongsawat
Mahidol University, Thailand
Chia-Hung Yeh
National Sun Yat-sen University, Taiwan
Tomoaki Ohtuki
Keio University, Japan


 

Forum Co-Chairs

Yen-Kuang Chen
Intel, USA
Chia-Wen Lin
National Tsing-Hua University, Taiwan

Y. Tsao
Academia Sinica, Taiwan


 

Panel Session Co-Chairs

Jen-Tzung Chien
Naitonal Chiao-Tung University, Taiwan

Kenneth Lam
The Hong Kong Polytechnic University, Hong kong

 

Special Session Co-Chairs

Wen-Nung Lie
National Chung-Cheng University, Taiwan
Kuo-Liang Chung
National Taiwan University, Taiwan

Jing-Liang Peng
Shandong University, China
Yen-Yu Lin
Academia Sinica, Taiwan

 

Tutorial Session Co-Chairs

Woon Seng Gan
Nanyang Technological University, Singapore

Shu-Min. Li
National Sun Yat-sen University, Taiwan

 

Publicity Co-Chairs

Yuan-Hsiang Chang
Chung-Yuan Christian University, Taiwan

Chia-Yen Chen
National University of Kaohsiung, Taiwan

 

Publication Co-Chairs

Chiou-Ting Hsu
National Tsing-Hua University, Taiwan
Yi-Husan Yang
Academia Sinica, Taiwan

Guo-Shiang Lin
Da-Yeh University, Taiwan


 

Local Arrangement Co-Chairs

Chia-Pin Chen
National Sun Yat-sen University, Taiwan

Chih-Wen Su
Chung-Yuan Christian University, Taiwan

 

Sponsorship Co-Chairs

Jia-Sheng Heh
Chung-Yuan Christian University, Taiwan
Amy Lee
National Taiwan University, Taiwan

Wen-Huang Cheng
Academia Sinica, Taiwan


 

Registration Co-Chairs

Cheng-Wen Ko
National Sun Yat-sen University, Taiwan
Chih-Yang Lin
Asia University, Taiwan

Li-Wei Kang
National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan

 

Financial Co-Chairs

Hsiao-Rong Tyan
Chung-Yuan Christian University, Taiwan